วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Exclamation

Adverb of Exclamation หมายถึง คำที่ไปขยายคุณศัพท์หรือ Past Participle (คือ Verb ช่อง 3 ที่นำมาใช้อย่างคุณศัพท์) ในประโยคอุทาน ได้แก่ How (แท้หนอ, เหลือหลาย, อะไรอย่างนี้) และมีตำแหน่งการวาง how ที่นำมาใช้ในรูปประโยคอุทาน ต้องวางไว้หน้าประโยคเสมอ โดยมีรูป Pattern ได้ดังนี้How + Adjective + Subject + Verb to be !

เช่น How happy we were ! เรามีความสุขกันแท้หนอ
How pleased he was ! เขามีความพอใจเหลือหลาย
How beautiful she is ! หล่อนสวยอะไรอย่างนี้ -----เป็นต้น

Credit : http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top