วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

Interrogative Adverb

Interrogative Adverb แปลว่า "กริยาวิเศษณ์คำถามหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฤจฉากริยาวิเศษณ์ก็ได้" กริยาวิเศษณ์ในหมวดนี้มีไว้สำหรับขยายกริยาเป็นคำถาม และกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ไม่ค่อยนิยมใช้คำคำเดียว โดยมากจะใช้เป็นคำผสม (Compound words) แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ 6 ชนิด ดังนี้


 1. Adverb of Time แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามเวลา" หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาขยายกริยา เพื่อถามถึงเวลาว่า "นานเท่าไร" หรือ "เมื่อไร" ได้แก่ How long (นานเท่าไร) How soon (นานไหม) when (เมื่อไร) และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคตลอดไป เช่น

  How long will the workers remain working here ?
  พวกคนงานจะยังทำงานอยู่ที่นี่ไปอีกนานเท่าไร ?

  How soon will your sister go to America ?
  น้องสาวของคุณจะไปอเมริกาอีกนานไหม ?

  When did he work with your company ?
  เมื่อไรเขามาทำงานอยู่กับบริษัทของคุณ ? 2. Adverb of Place แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามสถานที่" หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาใช้ขยายกริยา เพื่อถามสถานที่ เท่าที่ปรากฏเห็นและใช้กันบ่อยก็ได้แก่ where (ที่ไหน) และจะวางไว้ต้นประโยคเสมอ เช่น

  Where is the pen ?
  ปากกาอยู่ทีไหน ?

  Where have you been ?
  ไปเที่ยวไหนมาครับ ?

  อนึ่งบางครั้ง How far (ที่แปลว่า "ไกลถึงไหน") ก็นำมาใช้เป็น Adverb ถามถึงสถานที่ได้ เช่น

  How far did he go yesterday ?
  เขาไปถึงไหนบ้างเมื่อวานนี้ ?

  How far did you live and then stay here ?
  คุณอยู่ถึงไหนนี่จึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ ? 3. Adverb of Frequency แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามถึงความถี่หรือจำนวนครั้ง" หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาถามถึงระยะเวลาหรือจำนวนครั้ง และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคเสมอ ได้แก่ คำต่อไปนี้คือ How often (บ่อยไหม) เช่น

  How often did your dog bark last night ?
  สุนัขของท่านเห่าบ่อยไหม (กี่ครั้ง) เมื่อคืนนี้ ?

  How often did your son ask you for money ?
  ลูกชายของท่านขอเงินกับท่านบ่อยไหม ? 4. Adverb of Manner แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามถึงกิริยาอาการ" หมายถึงคำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงอาการของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นๆ ว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่ คำว่า How (อย่างไร) และตำแหน่งอาจจะอยู่ต้นประโยคเสมอ เช่น

  How did Arther take the sword out of the stone ?
  อาร์เธอร์ถอดเอาดาบนี้ออกมาจากหินได้อย่างไร ?

  How is your father today ?
  วันนี้คุณพ่อของคุณสบายดีหรือ ?

  How do you do this ?
  คุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร ? 5. Adverb of Quantity (Degree) แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามถึงปริมาณหรือความมากน้อย" หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาในประโยค เพื่อถามถึงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งนั้น ได้แก่คำว่า How much (มากเท่าไร) How far (ไกลเท่าไร) และก็เช่นกันตำแหน่งก็อยู่ต้นประโยคเสมอ เช่น

  How much does he work every day ?
  ทุกวันนี้เขาทำงานมากขนาดไหน (มากเท่าไร) ?

  How far is it from here to Bangsaen ?
  จากนี่ไปที่บางแสนไกลเท่าไร ?

  How much does it cost ?
  มันมีราคาเท่าไร ? 6. Adverb of Reason แปลว่า "กริยาวิเศษณ์ถามถึงเหตุผล" หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงเหตุผลของการกระทำอันนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้แก่ Why (ทำไม) และวิธีใช้วางไว้ต้นประโยคอีกด้วย เช่น

  Why do you say this ?
  ทำไมคุณพูดเช่นนี้ ?

  Wherefore was he elected the head ?
  ทำไมเขาจึงได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้า ?
  (Wherefore ไม่ค่อยนิยมใช้บ่อยเท่า Why)

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top