วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Place

Adverb of Place หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่มาทำหน้าที่ขยายกริยา เพื่อบอกสถานที่หรือเพื่อตอบคำว่า "where" (ที่ไหน) Adverb of Place ถ้าดูให้ดีแล้ว ส่วนใหญ่ก็ได้แก่ บุรพบท (Preposition) นั่นเอง เช่น


in
off
here
down
before
on
by
there
since
inside
at
over
downstairs
around
outside
near
abroad
upstairs
after
etc.

คำเหล่านี้ทั้งหมด "ถ้านำมาใช้ตามหลังกริยาโดยไม่มีคำอื่นต่อท้ายมันอีก ก็จะทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ หรือ Adverb of Place ทันที" (แต่ถ้ามีคำอื่นต่อท้ายคำเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นบุรพบทคือ คำเชื่อมตัวอื่น) เช่น

Don't leave it outside; bring it inside.
อย่าทิ้งไว้ข้างนอก เอาเข้ามาข้างในเสีย
(outside และ inside เป็น Adverb มาขยายกริยา leave และ bring เพื่อบอกสถานที่)

The teacher has come; please stand up.
คุณครูมาแล้ว กรุณายืนขึ้น
(up เป็น Adverb บอกสถานที่ มาขยายกริยา stand)

Adverb บางตัวจะวางไว้ต้นประโยคก็ได้ ส่วนมากก็ได้แก่ here และ there เช่น

Here is the boy you are looking for.
เด็กชายที่คุณกำลังหาอยู่ อยู่นี่ไง
(here เป็น Adverb บอกสถานที่ มาขยายกริยา is)

There is the bus we want to sit in.
รถประจำทางที่เราต้องการโดยสารอยู่นั่นไง
(there เป็น Adverb บอกสถานที่ มาขยายกริยา is)

อนึ่ง Adverb บอกสถานที่นอกจากที่เป็นคำคำเดียวใช้ลอยๆ แล้ว ยังมี Adverb ที่เป็นกลุ่มคำ (Adverbial Phrases of Place) อีกด้วย ส่วนมากจะเกิดมาจาก "บุรพบท + นาม" (Preposition + Noun) และตำแหน่งวางนิยมเรียงไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น

He met with an accident at the crossroads.
เขาได้พบเห็นอุบัติเหตุที่ทางสี่แยก
(at the crossroads เป็น Adverb วลี มาขยายกริยา met เพื่อบอกสถานที่ว่า อุบัติเหตุเกิดที่ไหน)

While we were staying at the hotel of Dusit Thani, a conference was held.
เมื่อเราพักอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานี การประชุมจึงได้จัดให้มีขึ้น
(at the hotel of Dusit Thani เป็น Adverb วลี มาขยายกริยา were staying)


   ถ้า Adverb of Place (กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่) มาขยายกริยาพร้อมกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ให้วางหรือเรียงขยายกริยาจากสถานที่เล็กๆ ไม่ใหญ่โตไปหาสถานที่ที่ใหญ่โตกว้างขวาง เช่น

I was born in a small village in Petchabun.
ผมเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์

Mary lives in a small village in California.
แมรี่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในแคลิฟอร์เนีย

At a small university in London, there are many students paying attention to studying the history of Far East Asia.
ที่มหาวิทยาลัยเล็กๆ แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเรียนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกไกล


   ถ้า Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์บอกเวลา) และ Adverb of Place (กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่) มาขยายกริยาพร้อมกันอยู่ในประโยคเดียว ให้วาง Adverb of Place ไว้หน้า Adverb of Time ตามหลัง เช่น

We went swimming in the sea last week.
พวกเราไปว่ายน้ำที่ทะเลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
(in the sea เป็น Adverb of Place วางไว้หน้า last week เป็น Adverb of Time วางตามหลัง)

Please come and meet me outside the school at twelve o’clock on Monday.
กรุณามาพบผมที่นอกโรงเรียนเวลา 12 นาฬิกา วันจันทร์น่ะ
(outside the school เป็น Adverb of Place วางไว้หน้า ส่วน at twelve o’clock on Monday เป็น Adverb บอกเวลาเรียงตามหลัง)

Can you return these books to the public library before Friday ?
คุณสามารถเอาหนังสือเหล่านี้ไปคืนห้องสมุดสาธารณะก่อนวันศุกร์นี้ได้ไหม ?
(to the public library เป็น Adverb บอกสถานที่วางไว้หน้า ส่วน before Friday เป็น Adverb บอกเวลาเรียนตามหลัง แต่ Adverb ทั้ง 2 ชนิดก็ไปขยายกริยา return ด้วยกันทั้งนั้น)

หมายเหตุ : อย่างไรก็ตามถ้าผู้พูดต้องการเน้นเวลาให้เป็นจุดเด่นในประโยค จะเอา Adverb of Time ซึ่งเคยเรียงตามหลัง Adverb of Place ตามปกติ แยกต่างหากเอาไปเรียงไว้ต้นประโยคก็ได้ เช่น

Last year we went to England; next year we're going to America.
ปีที่แล้วเราไปประเทศอังกฤษ ปีหน้าเราจะไปอเมริกา
(Last year และ next year เป็น Adverb บอกเวลา ปกติต้องเรียงไว้ to England และ to America แต่ที่เอาไปเรียงขึ้นต้นประโยคเพราะต้องการเน้นเวลา)

Every Sunday he goes to the cinema.
ทุกวันอาทิตย์เขาไปดูหนัง
(Every Sunday เป็น Adverb บอกเวลา แทนที่จะวางตามหลัง Adverb บอกสถานที่คือ to the cinema ตามปกติ แต่ผู้พูดต้องการเน้นเวลา จึงเอาไปวางไว้ต้นประโยค)


0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top