วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Affirmation or Negation

Adverb of Affirmation or Negation หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อบอกให้ทราบถึงการกล่าวรับหรือกล่าวปฏิเสธ ได้แก่คำต่อไปนี้ คือ yes, no, not, surely, certainly, perhaps, probably, indeed, definitely, obviously, etc. เช่น


He did not come here.
เขายังไม่มาที่นี่เลย

Surely you are mistaken.
แน่นอนคุณเป็นฝ่ายผิด

Perhaps she will tell you the truth.
บางทีหล่อนจะบอกความจริงให้คุณทราบ

Manop will probably return today.
มานพอาจจะกลับมาวันนี้ก็ได้

It is, indeed, a hard case.
มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

He is certainly a good man.
เขาเป็นคนดีจริงๆ

She can definitely understand what I said this morning.
หล่อนสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเมื่อเช้านี้อย่างแน่แท้

Could you explain this story obviously ?
คุณอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกได้ไหม ?

Yes, certainly.
ได้ครับ

Does Renu speak Chinese ? No, she doesn’t.
เรนูพูดภาษาจีนหรือ ? เปล่า หล่อนไม่ได้พูด

คำที่พิมพ์ด้วยตัวแดงนั้นเป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกกการกล่าวรับและปฏิเสธ ซึ่งตำแหน่งการวางก็มีลักษณะคล้ายๆ กับ Adverb บอกเวลา หรือบอกสถานที่ คืออยู่ต้นประโยคบ้างถ้าต้องการเน้น อยู่หลังกริยาบ้าง และหรืออยู่ท้ายประโยคบ้าง


Credit : http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top