วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Adverb of Duration

Adverb of Duration ต่างกันกับ Adverb of Time ก็ตรงที่ว่า Adverb of Time ตอบคำถามว่า when (เมื่อไร) ส่วน Adverb of Duration ตอบคำถามว่า How long (นานเท่าไร) ซึ่งเป็นการให้คำตอบเกี่ยวกับระยะความยาวของเวลาว่า นานเท่าไรตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหน หรือจนกระทั่งถึงไหนเหล่านี้เป็นต้น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

 1. ชนิดกลุ่มคำที่นำหน้าด้วย for เช่น

  I have studied English for five years.
  ผมได้ศึกษาภาษาอังกฤษมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
  (for five years เป็นกริยาวิเศษณ์บอกระยะเวลาของการเรียน) 2. ชนิดกลุ่มคำที่นำหน้าด้วย from ....... to หรือ from ....... till (until) "ตั้งแต่ ....... ถึง, ตั้งแต่ ....... จนกระทั่ง" เช่น

  My father works from nine to twelve.
  คุณพ่อของผมทำงานตั้งแต่ 9 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา

  She studies from Monday till Friday.
  หล่อนเรียนตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์

  Wichit will stay here from May until December.
  วิชิตจะพักอยู่ที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงธันวาคม

  (from nine to twelve, from Monday till Friday และ from May until December เป็น Adverb บอกระยะเวลา) 3. ชนิดกลุ่มคำที่นำหน้าด้วย till, until หรือ up to (ทั้ง 3 คำแปลว่า "จนถึง") เช่น

  We will work with this company till next year.
  พวกเราจะทำงานอยู่กับบริษัทนี้จนถึงปีหน้า
  (till next year เป็น Adverb บอกระยะเวลาการทำงาน)

  Magaret will stay here until tomorrow morning.
  มากาเร็ตจะพักอยู่ที่นี่จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
  (until tomorrow morning เป็น Adverb บอกระยะเวลา)

  My uncle will work in Saudi Arabia up to next year.
  ลุงของผมจะทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียจนถึงปีหน้า
  (up to next year เป็น Adverb แสดงระยะเวลาการทำงาน)Credit :  http://www.myfirstbrain.com

0 ความคิดเห็น

Posts a comment

 
© 2011 English For Communication
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top